Symptomer på hjernerystelse og Søvn

Søvn og hjernerystelser

Søvn spiller en rolle for healing efter hjernerystelser

En undersøgelse har fundet at sportsudøvere, der har høj søvnkvalitet, udviser bedre healing og recovery efter en hjernerystelse. 

Undersøgelsen er baseret på data for 356 unge sportsudøvere op til 18 år, som var diagnosticeret med hjernerystelse. mellem oktover 2015 og juni 2017. 

Symptomer på hjernerystelse og Søvn

Undersøgelsen så på den genrelle søvnkvalitet for disse sportsudøvere, som den fremgik af en spørgeskema undersøgelse: De som ifølge deres opgivelser havde god søvnkvalitet viste sig typisk at være symptomfri i løbet af to uger. De som havde relativt ringe søvnkvalitet viste sig at have symptomer i længere tid, ofte længere end en måned. 

Man undervurderer ofte betydningen af søvnkvalitet

En af undersøgelsens forskere, Jane S. Chung, udtaler at: “Man undervurderer ofte betydningen af søvnkvalitet. Søvn er ikke bare vigtig for hjernemæssig og kognitiv sundhed, men ser også ud til at spille en afgørende rolle for hjernen i den helbredelsesproces, der foregår efter en mindre hjerneskade, som ved hjernerystelse.”

Undersøgelsen viste at 73% af sportsudøverne havde god søvnkvalitet, mens 27% udviste ringe søvnkvalitet.  Piger var mere tilbøjelige til at have dårlig søvnkvalitet  efter en hjernerystelse end drenge.

De med ringe søvnkvalitet udviste 2 gange så mange symptomer ved deres første undersøgelse og 3 gange så mange symptomer ved deres 3-månders opfølgningsundersøgelse, begge dele i sammenligning med de med god søvnkvalitet. Begge grupper udviste forbedringer over tid, men altså flere forbedringer, når søvnkvaliteten var god. 

ADHD relaterede artikler:

Læs mere om: Borderline og PAI-BOR [Test]

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

Kilde:

Good sleep quality encourages better recovery after sport-related concussion