Symptomer på søvnmangel

Symptomer på søvnmangel

Man har undersøgt, hvordan søvn og søvnmangel påvirker ens impulsivitet. Det har man gjort ved at måle impulsiviteten som ændringer af forsøgspersoners reaktionstider. Symptomer på søvnmangel er altså bla.a. at man reagerer langsomere. Den slags symptomer på søvnmangel skyldes at ens hjerne ikke fungerer optimalt, når ikke man har sovet godt nok eller længe nok. Det man undersøger er dels om reaktionstiderne bliver længere – noget der klart tyder på ringere opmærksomhedsfunktion – men også om ens reaktionstider varierer meget.

Symptomer på søvnmangel

Det at ens reaktionstider varierer tyder nemlig på at der er “huller” i ens opmærksomhed, altså at der er korte perioder, hvor man ikke er opmærksom. Fordi antallet og længden af disse huller i opmærksomheden er forholdvis tilfældig, resulterer det i en større variation i ens samlede reaktionstider (selve reaktionstiden + eventuelle perioder uden opmærksomhed). Man regner dette ud som forskellen mellem den typiske reaktionstid og den gennemsnitlige reaktionstid.

Symptomer på søvnmangel Varierende reaktionstider ved søvnmangel

Symptomer på søvnmangel Tilfældige “huller” i opmærksomheden giver en forskel på typiske og gennemsnitlige reaktionstider

Man testede en række forsøgspersoner, der enten havde sovet normalt eller var blevet holdt vågne. Man målte deres reaktionstider på fire forskellige tidspunkter i løbet af den næste dag.

Symptomer på søvnmangel : impulsivitet og lange reaktionstider

Symptomer på søvnmangel : Ved søvnmangel ses en større spredning af reaktionstider. Dette tolkes som et tegn på tilfældige “huller” i opmærksomheden.

Det viste sig, at de der ikke havde sovet, havde længere reaktionstider, men at de ofte ikke var meget længere. Derimod viste det sig at de, der ikke havde sovet havde reaktionstider, der varierede kraftigt. Altså ofte lige så gode reaktionstider som uden søvnmangel, men lige så tit meget længere reaktionstider. Dette tolker man som symptomer på søvnmangel: de “huller” i opmærksomheden, tidsrum hvor man ens bevidste opmærksomhed svigter, og hvor man derfor ikke har kontrol over sine reaktioner og sin adfærd tages som symptomer på søvnmangel.

 

 

Comments on Symptomer på søvnmangel