fbpx

 

Test for depressiv selv-analyserende tænkning

En forholdsvis ny test for depression ser på selv-analyserende tænkning og ‘rugende tænkning’. En gruppe forskere har set på årsager til depression og har udviklet en test, der måler hvor meget selv-analyserende tænkning en person har.

Du vil måske mene at vi alle har brug for at analysere hvad vi tænker og hvad vi gør. Og det er rigtigt at det somme tider er nødvendigt at tage stilling til, om man nu også gør ting rigtigt, og om ens tænkning er på rette spor.

Men dette er faktisk sjældent noget alvorligt problem. Det som derimod er et meget almindeligt problem, er en tendens til konstant selv-analyse og et evigt fokus på egne fejl og mangler. 

test for depression

Faktisk er der mange ting, der tyder på at depression er en slags udtryk for et behov for at overveje sit liv og sine tendenser. Man kan forstå dette som en periode, hvor sindet tvinges til at revidere sin egen aktivitet. Hvilket jo forklarer forbindelsen mellem selv-analyse og tendenser til depression. 

Problemet er at folk i vores kultur har alt for let ved at blive deprimerede og at det ville være godt at finde mere effektive måder at undgå dette på. Og selv-analytisk tænkning er en interessant størrelse i den forbindelse. Selv-analytisk tænkning er faktisk en del af grundlaget for at nogle mennesker kan udvikle en klinisk depression.

Det viser sig at folk, der har mere intens selv-analyserende tænkning også har en større tendens til depressive symptomer. Så det er interresant at se på hvor meget forskellige menneskers tænkning er præget af selv-analyse og ‘rugende’ overvejelser af negative sider ved selvet. 

Dels kan det være med til at afgøre hvilken behandling, der er behov for og det kan sige noget om, hvem der er i risiko-zonen for at udvikle en depression. Ved mange somatiske (kropslige) sygdomme er depressive symptomer en hindring for et godt behandlingsforløb og test af denne art kan måske hjælpe til at identificere, hvem der kunne have gavn af anti-depressiv indsats som en del af deres behandling for en sygdom. 

Mænd har ofte de samme symptomer på depression som kvinder: Bliver introverte, uinterreserede, inaktive, ukoncentrerede og oplever dyb tristhed. Men i andre tilfælde er symptomerne ikke så typiske.
Hjenens dopamin sytestemer, der står for motivation af indlært adfærd, er direkte påvirket af inflammation på lavt niveau. Dette giver øget sårbarhed over for anhedoni, apati og depression. 
Gener bidrager til sårbarhed for depression gennem en række almindeligt forekommende genetiske variationer. Statistisk analyse af bevarede genetiske variationer bidrager til en mere detaljeret forståelse af depression, men peger ikke entydigt på medicinsk behandling som eneste applikation af den omfattende analyse. 
Aktivering og positive aktiviteter har en tendens til at generere positive følelser og modvirke tendenser til depression. Depression består ikke bare depressive følelser, men også at en depressiv inaktivitet, hvor man ikke genererer positive oplevelser.
Kombination af antidepressiv medicin og gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin betydeligt.
Selv om bipolar lidelse i sig selv kan være svært invaliderende, så viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en række komorbide lidelser.
Der findes ikke nogen specifik behandlingsindsats, der er rettet mod apati eller anhedoni. Dette kan forklares som udtryk for enten manglende viden, eller hensyn til traditioner og faglige idealer.
Hvorfor får man depression af inflammation? Depression er relateret til det fænomen, vi kender som "sygeadfærd" og som er en virkning af at kroppens immunforsvar forsøger at nedkæmpe en infektion.
Man bliver typisk mere træt og hurtigere træt når man er deprimeret. Men depression påvirker også din evne til at tænke, huske og koncentrere dig. Hvis du er deprimeret, så fungerer din hukommelse og din koncentration ikke længere så godt.
Det var i sin tid ekstremt overraskende og uventet at forskere fandt at depression kunne forbygges ved at spise mere fed fisk. Makrelsalat er sjældent det første man tænker på, hvis man har mistet en ægtefælle eller sit job. Siden da er det blevet langt mere klart hvorfor man får depression af inflammation. 
Apati og selvsabotage kan udtrykke sig ved, at man prioriterer vedligeholdelsen af ens selvbillede højere end ens faktiske resultater.
En forholdsvis ny test for depression ser på selv-analyserende tænkning og 'rugende tænkning'. En gruppe forskere har set på årsager til depression og har udviklet en test, der måler hvor meget selv-analyserende tænkning en person har.
Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.
Lyden var udramatisk men havde en fæl klang af fejltagelse, udgifter og besvær. Det var lyden af forskærm mod kampesten. Faktisk kunne hun kun høre forskærmen, men lyden var i høj grad resultatet af kampestenen.
Store mængder data fra en lang række undersøgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive svækkelser, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær udgør en central faktor i udviklingen af depression.
Forskning tyder på at kognitiv dysfunktioner optræder tidligt i en depression, at de er årsager ved udvikling af depression og at de bliver forværret efterhånden som patienten har flere depressive episoder.  
De fleste som er i psykoterapeutisk behandling for depression hos en psykolog vil arbejde med kognitiv adfærdsmæssig terapi. Den kognitive model for depression antager at tidlig indlæring spiller en rolle for tolkning af individets oplevelser.
Dopamin og den limbiske hjernes dopamin system spiller en central rolle for forløbet af en klinisk depression. Og depression forstås mere og mere som en forstyrrelse af hjernens dopamin systemer: Depression er kendetegnet ved en række forskellige symptomer, som ringe koncentration, inaktivitet, træthed, anhedoni, nedsat energi og manglende interesse.
At af de vigtigste depression symptomer er det rugende sind. Mange mennesker har en tendens til at ruge over sine personlige udfordringer eller problemer. Det viser sig dog at dette er en metode som fungerer dårligt. Dels øger det tendensen til dårligt eller depressivt humør og dels giver det en falsk (selvbedragerisk) oplevelse af at man er god til at håndtere problemer.
Kronisk stress kan gøre os deprimerede, angst og udbrændte. Faktisk kan kronisk stress ændre på vores hjernes strukturer, f.eks. i hjernens amygdala. Disse ændringer er knyttet til ændringer af vores opfattelse, til øget angst og mere depressive tilstande og til adfærd, der er udtryk for disse ændringer.
Apatisk adfærd er ofte en del af symptombilledet ved depression eller depressionslignende tilstande.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/Ks6VH3rtPRc

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Skye P. Barbic, Zachary Durisko,Paul W. Andrews (2014):
Measuring the Bright Side of Being Blue: A New Tool for Assessing Analytical Rumination in Depression