fbpx

 

Test for depressiv selv-analyserende tænkning

En forholdsvis ny test for depression ser på selv-analyserende tænkning og ‘rugende tænkning’. En gruppe forskere har set på årsager til depression og har udviklet en test, der måler hvor meget selv-analyserende tænkning en person har.

Du vil måske mene at vi alle har brug for at analysere hvad vi tænker og hvad vi gør. Og det er rigtigt at det somme tider er nødvendigt at tage stilling til, om man nu også gør ting rigtigt, og om ens tænkning er på rette spor.

Men dette er faktisk sjældent noget alvorligt problem. Det som derimod er et meget almindeligt problem, er en tendens til konstant selv-analyse og et evigt fokus på egne fejl og mangler. 

test for depression

Faktisk er der mange ting, der tyder på at depression er en slags udtryk for et behov for at overveje sit liv og sine tendenser. Man kan forstå dette som en periode, hvor sindet tvinges til at revidere sin egen aktivitet. Hvilket jo forklarer forbindelsen mellem selv-analyse og tendenser til depression. 

Problemet er at folk i vores kultur har alt for let ved at blive deprimerede og at det ville være godt at finde mere effektive måder at undgå dette på. Og selv-analytisk tænkning er en interessant størrelse i den forbindelse. Selv-analytisk tænkning er faktisk en del af grundlaget for at nogle mennesker kan udvikle en klinisk depression.

Det viser sig at folk, der har mere intens selv-analyserende tænkning også har en større tendens til depressive symptomer. Så det er interresant at se på hvor meget forskellige menneskers tænkning er præget af selv-analyse og ‘rugende’ overvejelser af negative sider ved selvet. 

Dels kan det være med til at afgøre hvilken behandling, der er behov for og det kan sige noget om, hvem der er i risiko-zonen for at udvikle en depression. Ved mange somatiske (kropslige) sygdomme er depressive symptomer en hindring for et godt behandlingsforløb og test af denne art kan måske hjælpe til at identificere, hvem der kunne have gavn af anti-depressiv indsats som en del af deres behandling for en sygdom. 

Apati og behandling for depresion: Der findes ikke nogen specifik behandlingsindsats, der er rettet mod apati eller anhedoni.
Inflammation og cytokiner forstyrrer vores forsyninger af dopamin, og hæmmer dermed vores motivation. Det skaber en tilstand af depression, anhedoni og bevirker et drastisk fald i motiveret adfærd.
Apati og selvsabotage kan udtrykke sig ved at man prioriterer vedligeholdelsen af ens selvbillede højere end ens faktiske resultater.
Det viser sig at mennesker, der har mere intens selv-analyserende tænkning også har en større tendens til depressive symptomer.
Depression påvirker din evne til at tænke, huske og koncentrere dig. Hvis du er deprimeret, så fungerer din hukkommelse og din koncentration ikke så godt, som hvis du ikke fejler noget.
Ny forskning viser at selvmordstanker kan behandles mere effektivt og hurtigere med ketamin.
Lyden var udramatisk men havde en fæl klang af fejltagelse, udgifter og besvær. Det var lyden af forskærm mod kampesten...
Store mængder data fra en lang række undersøgelser, viser at kognitive forstyrrelser, kognitive svækkelser, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær udgør en central faktor i udviklingen af depression.
En række undersøgelser viser at kognitive svækkelser ofte fortsætter efter at de affektive symptomer ved depresiv episode er overstået.
Den kognitive model for depression antager at tidlig indlæring spiller en rolle for tolkning af individets oplevelser.
Hvorfor får man depression af inflammation? Depression er relateret til det fænomen, vi kender som "sygeadfærd".
Har min mand en depression?   Tl;dr: Mænd har ofte de samme symptomer på depression som kvinder: Bliver introverte, uinterreserede, inaktive, ukoncentrerede og oplever dyb tristhed. Men i andre tilfælde er symptomerne ikke så typiske. Der er ofte mere irritabilitet og vrede hos en deprimeret mand, også selv om han ellers er helt omgængelig. Det er […]
Gener bidrager til sårbarhed for depression gennem en række almindeligt forekommende genetiske variationer.
Dopamin og den limbiske hjernes dopamin system spiller en central rolle for forløbet af en klinisk depression.
Det rugende sind er defineret som et repitetivt og passivt fokus på negative følelser, deres mulige årsager, betydninger og konsekvenser.
Adfærdsmæssig aktivering og positive aktiviteter har en tendens til at generere positive følelser og modvirke tendenser til depression.
Stoffet acetyl carnitine, er et stof kroppen selv producerer, men som muligvis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder hos mennesker med øget stress sårbarhed.
Selv om bipolar lidelse i sig selv kan være svært invaliderende, så viser det sig at de fleste patienter med denne diagnose desuden har en række komorbide lidelser.
Apatisk adfærd er ofte en del af symptombilledet ved depression eller depressionslignende tilstande: Der er ringe motivation, lav aktivitet og lav subjektiv aktivering.
Kombination af antidepressiv medicin og gigtmedicin øger effekten af antidepressiv medicin betydeligt.
previous arrow
next arrow
Slider

Forfatter info:

Lars Steffensen, MSc Psykologi, steffensen@impulskontrol.dk

Mine artikler er en blanding af lettilgængelige introduktioner og artikler om psykologisk og psykiatrisk forskning. Jeg er specielt fokuseret på komorbiditet, eksekutive funktioner og transdiagnostisk behandling.

https://youtu.be/Ks6VH3rtPRc

Download Borderline Kompendium E-book

impulskontrol.dk facebook gruppe

Brug vores facebook gruppe til at diskutere og dele erfaringer.

MediaCreeper

Kilder:

Skye P. Barbic, Zachary Durisko,Paul W. Andrews (2014):
Measuring the Bright Side of Being Blue: A New Tool for Assessing Analytical Rumination in Depression