Tvangspræget personlighedsforstyrrelse

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse er en lidelse, der er præget af en generel mangel på fleksibilitet, en høj grad af regelbundethed og en ekstrem fokusering på regler, procedurer og perfektionisme.  Ved tvangspræget personlighedsforstyrrelse ser man ofte en overdreven tendens til orden og en ekstrem vægtning af formaliteter.Tvangspræget personlighedsforstyrrelse blandes ofte sammen med OCD eller obsessiv-kompulsiv tilstand (F42), som trods det delvise sammenfald i symptomer er meget forskellige forstyrrelser, med store forskelle i symptombillede. Mest tydeligt er f.eks. at mennesker med en tvangspræget personlighedsforstyrrelse ikke oplever nogen trang til gentagne eller ritualistiske handlinger, som f.eks. håndvask.

 

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse

 
 
 
 
Derimod vil personer med en tvangspræget personlighedsforstyrrelse typisk lægge ekstrem vægt på perfektionisme og føle ubehag når ting ikke gøres “rigtigt”.

Patienter med tvangspræget personlighedsforstyrrelse vil typisk spare penge op, holde deres hjem i perfekt organiseret tilstand og være nervøse over at uddelegere opgaver til andre, der ikke har samme grad af perfektionisme i deres standarder.

For en person med en tvangspræget personlighedsforstyrrelse er der ikke nogen gråzoner eller tvivlsspørgsmål: Alle spørgsmål bliver håndteret som enten eller afgørelser og tænkningen kan derfor have tendens til dikotomi, såkaldt “sort-hvid” tænkning.

Som man let kan forestille sig kan en tvangspræget personlighedsforstyrrelse gøre relationer til andre mennesker til et vanskeligt område, hvor venner og kærester bliver mødt med meget firkantede og stringe krav til deres adfærd og valg.

På grund af de høje krav de stiller til sig selv kan mennesker med en tvangspræget personlighedsforstyrrelse ofte nyde stor succes i deres erhvervskarriere. Et eksempel kunne være McLarens stifter Ron Dennis som er kendt for at stille tårnhøje krav til alle standarder i driften af det kendte McLaren formel-1 team. Der er dog ingen som ved om Ron Dennis faktisk har en personlighedsforstyrrelse eller bare udviser disse træk i en usædvanlig grad. For eksempel var det i mange år kotume at teamet efter at være blevet tildelt en pitbox på en bane i forbindelse med et formel-1 løb, først gjorde alt rent og derefter malede gulvet i en bestemt grå farve. Dette gjorde det lettere og mere sikkert at håndtere motordele og andre mekaniske komponenter.

 “It bugs me! It bugs me big time!”

Denne perfektionisme er et gennemgående træk ved alt som Ron Dennis har indflydelse på. Og ofte i en ekstrem grad: Under et interview bemærker Ron Dennis f.eks. at en gulvflise i fabrikkens forhal er knækket og at erstatning med en ny flise er en dårlig løsning fordi farven ikke vil være helt den samme. Og derefter tilføjede “It bugs me! It bugs me big time!”

Med en lang række formel-1 sejre, 8 konstruktørs verdensmesterskaber og 12 verdensmesterskaber for kørere er der dog ikke nogen der tvivler på at perfektionismen har haft en positiv virkning på resultaterne for Ron Dennis.

 

Kilder:

 
previous arrow
next arrow
Slider

Christoffer Kølgaard – Den Krøllede Hjerne

Visionen med klinikken er overordnet set at gøre en forskel for andre mennesker.

Psykolog Ane Aakerlund

Jeg har en stor ekspertise i arbejdet med særligt sensitive børn, unge, voksne og pårørende

Psykolog Tine R. Holmegaard

Mit fokus er at være hjælpsom for dig og støtte dig til at indgå i de relationer, som er betydningsfulde for dig, bidrage til at udvikle dig og støtte dig i at forvalte dig selv i det, som du står i.

Berg Psykologi

Psykolog Lyngby med fokus på stress og trivselsproblemer - venlig og kompetent

previous arrow
next arrow
Slider